KLASYFIKACJA OGNIOWA I ODPORNOŚĆ OGNIOWA - PODSTAWOWE CECHY

Reakcja na ogień i odporność ogniowa

 

Rozróżniamy reakcję na ogień i odporność na ogień. Podczas gdy europejska klasyfikacja reakcji na ogień opisuje właściwości palne materiałów budowlanych, odporność na ogień określa okres, w którym dana konstrukcja może wytrzymać ekspozycję na określone obciążenie ogniowe, zachowując swoją formę i funkcję.

 

Reakcja na ogień dotyczy wyrobów budowlanych, czasem całych rozwiązań i elementów, ich zachowania się pod wpływem ognia. Wskazuje czy / i w kontakcie z jak dużym ogniem wyroby zapalają się, palą, jak szybko to następuje, ile wydzielają przy tym ciepła, czy wytwarzają płonące krople i jak dużo dymu towarzyszy ich spalaniu. Wszystkie te zjawiska mogą mieć wpływ na możliwość wystąpienia i przebieg pożaru.

 

Jakie są podstawowe klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych?

Każdy wyrób budowlany, z wyjątkiem posadzek i wyrobów liniowych (czyli przewodów i izolacji cieplnych przewodów instalacyjnych), może uzyskać jedną z klas A1, A2, B, C, D, E lub F, przy czym A1 oznacza najlepszą.

 

Odporność ogniowa pokazuje, przez ile minut podczas pożaru rozwiniętego elementy budowlane zachowują swoje właściwości użytkowe, w tym – nośność („R”) oraz zdolność do ograniczania rozprzestrzeniania się pożaru rozwiniętego poza obszar wydzielony przegrodami budowlanymi (szczelność ogniową „E” i izolacyjność ogniową „I”).

 

Szczelność ogniowa (E) to zdolność elementu konstrukcji, który pełni funkcję oddzielającą, do wytrzymania oddziaływania ognia tylko z jednej strony, bez przeniesienia ognia na stronę nienagrzewaną w wyniku przejścia płomieni lub gorących gazów.

 

Izolacyjność ogniowa (I) to zdolność elementu konstrukcji do wytrzymania oddziaływania ognia tylko z jednej strony, bez przeniesienia ognia w wyniku znaczącego przepływu ciepła ze strony nagrzewanej na stronę nienagrzewaną, wyrażana w minutach.

Konstrukcja powinna ograniczać wzrost temperatury po stronie nienagrzewanej tak, aby wynosił on średnio co najwyżej 140°C i nigdy nie przekraczał w jednym punkcie 180°C.

CO TO JEST "Ognioodporność w stanie otwartym"?

 

W odróżnieniu od innych produktów na rynku, nasze produkty Firebreather oznaczone jako "Ognioodporne w stanie otwartym" nie przepuszczają płomieni, gorących gazów ani żaru w żadnym momencie. Działają one już od pierwszej sekundy i w czasie okrelonym w klasyfikacji ogniowej. Zapewniają także prawidłową wentylację wnęki w normalnym czasie użytkowania.

 

Pozostałe produkty oparte na innych technologiach przepuszczają płomienie w ciągu pierwszych minut, co może sprzyjać szybkiemu  rozprzestrzenianiu się pozaru w budynku.

 

Minimalna wymagana klasa ogniowa (EI) dla barier szczelinowych wynosi 30 minut.

 

Bariera szczelinowa Securo Firebreather jest dostępna w klasie ogniowej EI30, EI60 i EI90.