JAK OGIEŃ ROZPRZESTRZENIA SIĘ NA ELEWACJI? Efekt komina

Rozprzestrzenianie się ognia na elewacji

Nowoczesne wentylowane systemy okładzin przeciwdeszczowych stały się jednym z preferowanych na całym świecie wyborów w przypadku konstrukcji wysokich, zapewniając elastyczność projektowania oraz ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Swobodny przepływ powietrza za okładziną jest bardzo ważny dla utrzymania suchości wnęki, ale sprawia, że fasada jest jednym z najbardziej narażonych elementów budynku w przypadku pożaru.

Odporność ogniowa jest integralną częścią przegród zewnętrznych budynku

W oparciu o wymagania dotyczące komponentów, fasada nie może rozprzestrzeniać ognia, ani pozwalać na przemieszczanie się ognia lub ciepła z jednego obszaru do drugiego. Fasada powinna również pozostać strukturalnie nienaruszona przez rozsądny okres czasu, gdy jest wystawiona na działanie ognia.

Ostatecznie oznacza to, że:

  • Należy zachować funkcję oddzielania komórek ogniowych.
  • Należy zatrzymać rozprzestrzenianie się płomienia w obrębie ściany.
  • Należy ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia po powierzchni elewacji budynku.

Efekt "przeskakujacej żaby" i efekt kominowy

Dlaczego pożary w pustych przestrzeniach i szczelinach powietrznych w elewacjach są tak niebezpieczne? Ze względu na "efekt kominowy" ogień w szczelinie powietrznej za okładzinami może rozprzestrzeniać się bardzo szybko. W miarę zużywania się tlenu w szczelinie powietrznej, ogień poszukuje większej ilości tlenu i szybko przemieszcza się w górę.

Ogień rozprzestrzeniający się tylko po zewnętrznej stronie okładziny często nie jest tak krytyczny, natomiast ogień rozprzestrzeniający się w szczelinie powietrznej za okładziną może w tym samym czasie przemieszczać się 5-10 razy szybciej ze względu na szybki wypór gorącego powietrza w szczelinie powietrznej w porównaniu z ogniem na zewnątrz. Prędkość przemieszczania się ognia została zmierzona do 8 metrów na minutę. Rozprzestrzenianie się ognia za okładziną utrudnia gaszenie go przez strażaków.

Scenariusz opisany na rysunku pokazuje efekt przeskakującej żaby.

W pomieszczeniu dochodzi do rozgorzenia, które powoduje wydostawanie się ognia przez okno. Płomienie i gorące gazy wydostają się przez okno i rozprzestrzeniają w górę. Ogień znajduje luki i przejścia oraz włamuje się do pomieszczenia powyżej. Ten mechanizm rozprzestrzeniania się ognia może się potencjalnie powtórzyć.

CO JEŚLI MATERIAŁY WE WNĘCE SĄ NIEPALNE?

Nawet jeśli sama wnęka jest w pełni niepalna, wydłużona długość płomieni powstałych w "kominie" nadal pozwala płomieniom dotrzeć do następnego poziomu podłogi, gdzie okna i inne penetracje ścian pozwolą na ponowne wejście do budynku i utrzymanie rozprzestrzeniania się ognia.

BARIERA WNĘKOWA FIREBREATHER® ZATRZYMUJE EFEKT KOMINOWY!


Firebreather® Cavity Barrier to jedyny produkt na rynku, który ma zdolność natychmiastowego powstrzymania rozprzestrzeniania się ognia w szczelinie powietrznej za okładziną w fasadzie.