Pożary

Pożary

Pożary są normalnym zjawiskiem od kiedy mamy rośliny lądowe i z pewnością musiały mieć duży wpływ na ekosystemy ziemskie. W ostatnich latach liczba pożarów wzrosła, również w nieoczekiwanych miejscach, takich jak obszary wiecznej zmarzliny.

Dzikie pożary mogą powodować szkody w mieniu i życiu ludzkim, wpływać na różnorodność biologiczną i zmiany klimatyczne. Mogą potencjalnie wywołać pętlę sprzężenia zwrotnego w zakresie zmian klimatycznych, gdzie zwiększone ciepło i suchy klimat powodują wzrost liczby pożarów, a w konsekwencji duże pożary uwalniają więcej węgla do atmosfery, powodując dalsze globalne ocieplenie.


W animacji i artykule na temat dzikich pożarów, które można znaleźć na tej stronie, omawiamy różne wyzwania związane z dzikimi pożarami oraz sposoby ochrony budynków poprzez zastosowanie naszych produktów Firebreather® z funkcją zatrzymywania płomieni i żaru.